Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan İstatistik bölümü, 1994-1995 öğretim yılında Lisans ve Lisansüstü eğitime başlamıştır. Bölümümüzde Lisans ve Yandal programlarının yanısıra, İstatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık, Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezli ve Tezsiz), İstatistik Doktora programları yürütülmektedir. İstatistik bölümü lisans programı %30 İngilizcedir. Bölümümüzde İstatistik Teorisi, İstatistiksel Bilgi Sistemleri, Olasılık Teorisi ve Süreçleri, Risk Analizi, Uygulamalı İstatistik ve Yöneylem Araştırması anabilim dalları bulunmaktadır.

Eğitim-öğretim bir yılda iki yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır (1 yıl hazırlık sınıfı hariç). 4 lük not sistemi uygulanmaktadır.
Tüm derslerini başarı ile tamamlamak zorundadır. Dersdeki başarının değerlendirilmesi: Bkz. DEU Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, Madde 25-27.
20 (yirmi) işgünü (4 hafta) süreyle staj yapmak zorundadır.
3. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 18 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 12 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. Sınıf öğrencileri bir yıl süren bitirme projesini başarı ile tamamlamak zorundadır.
Öğrenciler minimum 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
Minimum mezuniyet notu 2.00 / 4.00.

İstatistik bölümü lisans programının amacı öğrencileri analitik ve kritik düşünme yeteneğine sahip karar vericilerin sahip olması gereken teorik ve pratik istatistik bilgiler ve değerlerle ile donatmaktır. Program ayrıca topluma ve işine karşı sorumluluklarını bilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile istatistik bilgisini sürekli yenileyen öğrenciler mezun etmeyi amaçlamaktadır.
Bölümümüzde birinci ve ikinci sınıfta Olasılık ve İstatistik, Matematik, İstatistikte Bilgisayar Kullanımı, Matematiksel İstatistik, İstatistiksel Çıkarsama ve Programlama gibi temel dersler bulunmaktadır. Üçüncü sınıfta ise Regresyon analizi, Anket tasarımı ve çözümlemesi, Doğrusal programlama, Finans matematiği ve İstatistiksel Deney tasarımı zorunlu dersler olup diğer tüm dersler seçmelidir. Dördüncü sınıfta ise Çok Değişkenli İstatistik, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Kategorik Veri Çözümlemesi ve Zaman Serileri Çözümlemesi zorunlu olup diğer dersler seçmelidir. Bölümümüzde yandal eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölümümüzün, ERASMUS ve FARABİ programları kapsamında çeşitli üniversiteler ile ikili anlaşmalar mevcuttur.

 

 


Neden Dokuz Eylül Üniversitesi ?

Dokuz Eylül Üniversitesi, 120 ülkeden 1305 ve toplamda 80 000 öğrenciye eğitim veren Türkiye’nin büyük ve köklü eğitim kurumlarından birisidir. Dokuz Eylül Üniversitesi bugün;  Alsancak, Balçova, Konak, Buca, Karabağlar, Narlıdere, Hatay, Torbalı, İnciraltı, Urla, Seferihisar, Foça, Bergama, Selçuk olmak üzere İzmir’in 14 değişik yerleşim biriminde; 17 Fakülte, 4 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 10 Enstitü ve 61 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini,  kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir.

İstatistik nedir?

İstatistik, verilerin toplanmasını, düzenlenmesini, analiz edilmesini, yorumlanmasını ve bir karara varılmasını sağlayan, yeni araştırmalar ve yöntemlerle sürekli gelişen bir bilim dalıdır.

İstatistikçi kimdir?

İstatistikçi, verilerden elde ettiği bilgileri kullanarak problemlere pratik çözümler üreten kişidir. Genel olarak:

+ Araştırma konusunun belirlenmesi,

+ Çözüm için gerekli veri ihtiyacının tespit edilmesi,

+ Uygun yöntemleri belirleyerek verinin toplanması,

+ Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanarak sonuçların raporlanması ile ilgilenir.

Çalışma alanları ve iş olanakları nelerdir?

Günümüzde   tüm   kamu   ve   özel   kuruluşlar   için   planlama,   kamuoyu araştırmaları,   kalite   kontrolü,   piyasa    ve   pazar   araştırmaları,   sistem güvenilirliği ve deney tasarımı gibi  alanlarda istatistik bilimi vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Ayrıca sigortacılık, borsa, karar destek sistemleri, veri madenciliği,  sosyal bilimler,  tıp ve sağlık bilimleri  başta  olmak  üzere birçok alanda istatistikçilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda  yapılan uluslararası birçok araştırmaya göre  popüler meslekler arasında  istatistik  mesleği  ilk  sıralarda  yer  almaktadır. (Kaynak: cnbc.com, usnews)

İstatistik bölümü mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir. Verinin yer aldığı tüm sektörlerde çalışabilirler. Genelde bankacılık sektöründe, aktüerya sigortacılık alanlarında, bilgi teknolojileri departmanlarında, yazılım firmalarında çalışmaktadırlar.

  • İstatistikçi,
  • Sistem analisti,
  • Veri bilimci,
  • Süreç analisti,
  • Veri madencisi,
  • Veri analizi uzmanı,
  • Operasyon sorumlusu,
  • Raporlama sorumlusu gibi titrlerle görev almaktadırlar.

Mezunlarımız  resmi  ve  özel   kuruluşların   araştırma   birimlerinde   iş  bulma  olanaklarına  sahiptir.  Mezunların  çalışmakta  olduğu  bazı  kamu kuruluşları  ve  özel  kuruluşlar  aşağıdaki  tabloda  verilmiştir. Mezunlarımızın görüşleri için lütfen buraya tıklayınız.

KAMU KURUMLARI ÖZEL SEKTÖR
T. C. Adalet Bakanlığı Akbank T. A. Ş.
T. C.  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Allianz
T. C.  Avrupa Birliği Başkanlığı Anadolu Araştırma
T. C. Cumhurbaşkanlığı Anadolu Sigorta
T. C.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arkas Holding
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AvivaSA
T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AXA Sigorta
Devlet Malzeme Ofisi Borusan Holding
T. C.  Ticaret Bakanlığı Boyner Grup
T. C.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Coca Cola İçecek A. Ş.
T. C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Deniz Bank
T. S. K. Genelkurmay Başkanlığı Eczacıbaşı
Halkbank Eti Maden İşletmeciliği Müdürlüğü
Havelsan A. Ş. Garanti Bankası
T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı HSBC Bank
Kamu İhale Kurumu  ING Bank
T. C.  Hazine ve Maliye Bakanlığı Logosoft Bilgi Teknolojileri A. Ş.
T. C.  Milli Eğitim Bakanlığı Mapfre Sigorta
T. C.  Milli Savunma Bakanlığı NATO CIS Services Agency
T. C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Netle Yazılım
PTT Nissan
RTÜK Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi
T. C.  Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Paşabahçe Mağazaları
Sermaye Piyasası Kurumu Yaşar Holding
T. C.  Sosyal Güvenlik Kurumu Renault
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KLM Royal Dutch Airways
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sabancı Holding
TOBB Sompo Japan Sigorta
Tübitak Tetra Pak
Türk Hava Yolları Türk Tuborg A. Ş.
Türkiye İstatistik Kurumu Turkcell
Türkiye İş Kurumu Türkiye İş Bankası A. Ş.
Türkiye Jokey Kulübü Yapı Kredi Bankası A.Ş.

 

 

Tınaztepe Yerleşkesi Olanakları

Merkez Kütüphane

Lisans ve Önlisans öğrencileri, 14 gün süresince, 2 ödünç yayın alma hakkına sahiptir. Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan Merkez Kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 7/24 hizmet anlayışına göre siz değerli öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi – DEPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları yürüttükleri, aralarında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri, akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği ekosistemlerdir. DEPARK, 2013 yılında kurulmuştur ve 14 ortaklı olup %77,33’lük hissesi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aittir. Öğrencilerimiz DEPARK’ta bulunan ve sayıları her geçen gün artan 100’ü aşkın firmada staj ve iş imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz ayrıca Genç DEPARK Öğrenci Topluluğu’na üye olarak etkinliklerimizde daha aktif rol alabilirler.

Sosyal Tesisler

Üniversitemize bağlı sosyal tesislerimizden tüm öğrencilerimiz yararlanabilmektedir.

Eylül Restoran – Yemekhane

 

Öğrenci Aktivite Merkezi / Univercity Park

Amfi Tiyatro

Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası

 

Spor Salonu

 

Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet vermekte olan ve Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde, üniversite öğrencilerine, akademik, idari personeline ve bakmakla yükümlü oldukları hastalara, üniversitemiz hastanesi personeli üzerinden, dışarıdan Sigortalı, Emekli Sandığı ve de Bağkur’lu hastalara da sağlık hizmeti verilmektedir. Mediko Sosyal Hizmetler Ünitesi’nde poliklinik hizmetleri (aile hekimliği, KBB, göz, diş, psikiyatri, psikolojik danışmanlık) ve laboratuvar hizmetleri hafta içi her gün 08:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermekte olup psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise randevu sistemiyle çalışmaktadır. Ayrıca haftanın 2 günü (Salı – Perşembe) randevu sistemi ile Check-up hizmeti verilmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil istasyonu ile de hizmet verilmektedir.

 

İstatistik Bölümü Olanakları

Bölümümüzde öğrenim süresi boyunca dersler Fen Fakültesi B Blokta sürdürülmektedir. Teorik derslerin işlendiği 5 adet derslik, 5 adet PDÖ (Probleme Dayalı Öğrenme) sınıfı ve 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca, boş vakitlerinizi ders çalışarak değerlendirebileceğiniz bir okuma salonu ve fakülte fuaye alanı bulunmaktadır.


Bölümün akademik olanakları nelerdir?

Öğrencilerimiz istedikleri doğrultusunda  Erasmus+ ,  Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından yararlanarak, dönemsel olarak yurt içinde ya da yurt dışındaki diğer eğitim kurumlarında öğrenim görebilirler.

İzmir’ de yaşam nasıldır?

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.
Atatürk’ün, “Bütün cihan işitsin ki efendiler,artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! ” diyerek önemini vurguladığı, İzmirli Herodot’un “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular” demekten kendini alamadığı, Aristo’nun İskender’i “Görmezsen eksik kalırsın!” diyerek uyardığı, Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp “İzmir bir prensestir” diye övdüğü İzmir; sınır kenti ve farklı bölgelerin geçiş merkezi konumunda olan, Türkiye’nin 3. büyük kentidir. Ege Denizi kıyısında adeta bir inci gibi salınan İzmir 8.500 yıllık geçmişi ile de büyük tarihi ve kültürel zenginliği barındırmaktadır.

Coğrafi Bölge :  Ege

İl merkezi        :   İzmir
Yüz ölçümü     :  12.007 km² (4.635,9 m²)
Rakım              :   2 m. (6,56 ft)
İl alan kodu     :   232
İl plaka kodu   :  35

 

Şehir hakkında daha detaylı bilgi için :

http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR-77342/genel-bilgiler.html

https://www.izmir.bel.tr/tr/IzmirKentRehberleri/131/242

 

Buca’ da yaşam nasıldır?

İzmir in 9 kilometre güneydoğusunda kurulmuş olan Buca, Nif Dağı nın güney eteklerine yerleşmiştir. Yüzölçümü 180 kilometrekare, denizden yüksekliği 38 metre olup kuzeyinde Yenişehir, kuzeydoğusunda Torbalı, batısında Karabağlar bulunmaktadır. Yayvan görünüşlü arazi ile çevrelenmiş olup, çevredeki tepeler, vadiler ve bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Buca düz ve verimli topraklara sahiptir. Tıngırtepe, Zeytintepe, Koşutepesi ve Karacaağaç gibi tepeleri de vardır. Nif Dağı’ndan doğan Şirinyer den geçen ve Halkapınar da denize dökülen Melez Çayı bugün kurumuş dere yatağıdır.

Buca hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Faydalı Linkler

TED Talks About Statistics

DEÜ Öğrenci El Kitabı

YDY Öğrenci El Kitabı

YÖK Atlası – DEÜ İstatistik Bölümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

American Statistical Association (ASA)

World Bank

UCI Machine Learning Repository

DEÜ İnternet Sitesi

DEÜ Fen Fakültesi İnternet Sitesi

[/bg_collapse]

 


 

Bölüm tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.