Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü, çağın gereklerini bilen, araştırmacı, üretken, çok yönlü düşünebilen, topluma karşı sorumluluk bilincini taşıyan, paylaşımcı ve yeniliklere açık mezunlar vermeyi misyon edinmiştir. Bu hedefe yürürken, öğrencilerin staj yaparak derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulama alanlarında kullanarak deneyim kazanmaları ve mezuniyet öncesi edindikleri bu tecrübe ile iş hayatına daha donanımlı çıkmaları amaçlanmaktadır. Bunun sonucu olarak, öğrencilerin staj süresince sözlü ve yazılı iletişim konularında kendilerini geliştirdikleri ve iş dünyasındaki kişiler ile profesyonel bağlantılar kurdukları gözlemlenmektedir. Birçok öğrencimiz staj yaptıkları bu şirketlerde, mezuniyet sonrası için iş imkanı elde etmektedirler.

İstatistik Bölümü öğrencilerinin, öğrenim süresi içerisinde dördüncü yarıyıldan itibaren ara/yaz döneminde en az 32 iş günü staj yapmaları zorunludur. Her öğrencinin bu staj deneyiminden en iyi şekilde faydalanması hedeflenmektedir. Bu amaçla, öğretim elemanlarından oluşan bir komisyon, staj ile ilgili koordinatörlük işlerini yürütmektedir. Sene içerisinde düzenlenen toplantılar ile öğrencilerin staj konusunda bilinçlenmeleri ve stajlarından en çok kazanımı elde ederek bu süreci başarı ile tamamlamaları sağlanmaktadır.

Bahsedilen tüm değerleri kazanmak adına gerekli sorumluluk ve özeni göstererek bu süreçte bölümümüzü en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimize teşekkür eder ve iş hayatlarında başarılar dileriz.

Staj Komisyonu


Öğrencilerin staj işlemleri konusunda aşağıdaki süreci izlemeleri gerekmektedir.

 

Yaz Dönemi Staj Süreci Akış Şeması

https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresinden DEÜ Fen Fakültesi Uygulamalı Eğitimler (Staj) Uygulama Yönergesini inceleyiniz.

1. Aşama
Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu’nun* “Öğrenci Kimlik Bilgileri” ve “Staj Yapılacak Kurum/Kuruluş Bilgileri” bölümünü bilgisayar ortamında doldurularak 2 nüsha çıktı alınız. Sırasıyla Bölüm Staj Komisyonu’na, Fakülte Sekreteri’ne ve  Şirket/Kurum Yetkilisi’ne onaylatınız.

2. Aşama
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alınız ve Başarı Sertifikasını bastırınız.

3. Aşama
Tüm imzaları ve kaşeleri tamamlanmış olan Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Başarı Sertifikası, T.C. Kimlik Belgesinin okunaklı fotokopisini stajınızın başlamasından en az 15 gün önce Bölüm Staj Komisyonuna teslim ediniz.

4. Aşama
 https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresinden Staj Defteri’ni bastırınız. Sigorta giriş belgenizi Şirkete/Kuruma teslim etmek üzere staja başlamadan önce Fen Fakültesi Muhasebe Departmanı’ndan alınız.

5. Aşama
Staj Defteri** ve Staj Raporunu*** https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresinde duyurulan tarih aralığında Bölüm Staj Komisyonu’na teslim ediniz.

 

 

*Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu’nda Tarih ve Sayı Fakülte Sekreteri tarafından doldurulacaktır. Öğrenci Kimlik Bilgileri ve Staj Yapılacak Şirket/Kurum Bilgileri eksiksiz olarak girilecektir. Eğer stajınız karşılığında ücret alacaksanız Şirket/Kurum IBAN Numarası kısmı doldurulmalı aksi halde boş bırakılmalıdır. Öğrenci Adı Soyadı yazılmalı ve mavi tükenmez kalemle ıslak imza atılmış olmalıdır.

**Stajınız devam ederken Staj Defterinin “Yapılan Çalışmalar” kısmını günlük çalışmalarınızın özeti olacak şekilde doldurunuz. Vesikalık fotoğrafimza ve kaşelerin eksiksiz olması zorunludur.

***Staj rapor formatı için https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresini ziyaret ediniz.

Staj raporu yazımı için gerekli latex klasörüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

1. Yaz okulunda ders alan öğrenciler yaz okulu ile birlikte staj yapamaz.

2. Staja devam zorunludur. Mazeretli / mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır ve sigorta gideri öğrenci tarafından karşılanır.

3. Staj başlangıcından önce stajını iptal etmek isteyen öğrenciler https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresinden Ek.2 Öğrenci Stajı Bırakma Formunu doldurarak Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidirler.

4. Staj başlangıcından sonra staja devam etmeyen öğrencinin stajı,  https://fen.deu.edu.tr/tr/staj/ adresindeki Ek.3 Ayrılış Formu doldurularak sonlandırılır. Form “Kurum / Kuruluş Staj Yetkilisi” tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından aynı gün içinde Muhasebe Birimine teslim edilmeli ve Bölüm sekreterliği bilgilendirilmelidir.

5. Staj başlangıç günlerinin haftanın ilk mesai günü (Pazartesi) olması gerekmektedir.

 

Staj süresi: En az 32 iş günü

2023 – 2024 eğitim öğretim yılı yaz dönemi staj başlangıç ve bitiş tarihleri:

Staj başlangıç tarihi: 1 Temmuz 2024

Staj bitiş tarihi: 14 Eylül 2024

Not: Staj başlangıcı her haftanın ilk günü yapılacaktır. 

 

2023 – 2024 eğitim öğretim yılı yaz dönemi staj evraklarının fakülteye teslimi için başlangıç ve bitiş tarihleri:

Staj işlemleri başlangıç tarihi: 18 Mart 2024

Staj işlemleri bitiş tarihi: 13 Haziran 2024

 

Staj defteri ve staj raporu teslim tarih aralığı:

Yaz Dönemi – 1. Teslim Tarihi: DUYURULACAKTIR !! (2023-2024 Bahar dönemi bitiminde mezun olabilecek durumda olanlar içindir.)

Yaz Dönemi – 2. Teslim Tarihi: 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Döneminin ilk 2 haftası içinde !! (teslim edilebilecek son tarih) (2024-2025 Öğretim yılına devam edecek öğrenciler içindir.)

 


Staj Komisyonu

Prof. Dr. Neslihan DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi. Hanife TAYLAN SELAMLAR
Araş. Gör. Dr. Begüm KARA GÜLAY