Akademik Performans Komisyonu Prof. Dr. Selma GÜRLER

Prof. Dr. Burcu HÜDAVERDİ

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Prof. Dr. Özlem EGE ORUÇ

Araş. Gör. Dr. Pervin BAYLAN

Bilgi İşlem Komisyonu Araş. Gör. Dr. Özgür DANIŞMAN
Bilim Şenliği ve Öğrenci Proje Sergileri Komisyonu Doç. Dr. Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU

Araş. Gör. Uğur BİNZAT

Birim Yayın Komisyonu Prof. Dr. Abdullah Fırat ÖZDEMİR
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Selma GÜRLER
Burs Komisyonu Prof. Dr. Abdullah Fırat ÖZDEMİR

Araş. Gör. Dr. Pervin BAYLAN

Araş. Gör. Dr. Özgür DANIŞMAN

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörü: Araş. Gör. Dr. Begüm KARA GÜLAY

Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Selma GÜRLER

Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Tuğba YILDIZ

Mevlana Koordinatörü: Prof. Dr. Burcu HÜDAVERDİ

Eğitim Komisyonu Prof. Dr. Esin FİRUZAN

Dr. Öğr. Üyesi Hanife TAYLAN SELAMLAR

Araş. Gör. Dr. Özgür DANIŞMAN

Engelsiz DEÜ Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Pervin BAYLAN
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu Prof. Dr. Umay Zeynep UZUNOĞLU KOÇER

Prof. Dr. Tuğba YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Hanife TAYLAN SELAMLAR

Araş. Gör. Dr. Özgür DANIŞMAN

Kariyer Planlama Komisyonu Doç. Dr. Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU
Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Hanife TAYLAN SELAMLAR

Araş. Gör. Uğur BİNZAT

Mezunlarla İletişim Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Hanife TAYLAN SELAMLAR
Seminer ve Bilimsel Etkinlik Komisyonu Doç. Dr. İdil YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Hanife TAYLAN SELAMLAR

Sosyal Sorumluluk Komisyonu Öğr. Gör. Dr. Hanifi Okan İŞGÜDER

Melisa Merve İŞÇİOĞLU (Öğrenci)

Spor Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Özgür DANIŞMAN
Stratejik Plan Komisyonu Prof. Dr. Ali Rıza FİRUZAN

Doç. Dr. İdil YAVUZ

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Prof. Dr. Neslihan DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi Hanife TAYLAN SELAMLAR

Araş. Gör. Dr. Begüm KARA GÜLAY

Uzaktan Öğretim Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Eda Gizem KOÇYİĞİT
Yan Dal ve Çift Anadal Koordinatörlüğü Prof. Dr. Umay Zeynep UZUNOĞLU KOÇER

Doç. Dr. Engin YILDIZTEPE

Öğr. Gör. Dr. Hanifi Okan İŞGÜDER

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu Prof. Dr. Burcu HÜDAVERDİ

Doç. Dr. İdil YAVUZ

Öğr. Gör. Dr. Hanifi Okan İŞGÜDER