İstatistiksel Bilgi Sistemleri

Sedat ÇAPAR
Doç. Dr.
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı
Web Teknolojileri, Programlama Dilleri, Üstel Düzeltme Yöntemleri, Metin Madenciliği
Oda: B232
Tel: +90 232 301 8601
e-mail: sedat.capar@deu.edu.tr
Engin YILDIZTEPE
Doç. Dr.
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
İstatistiksel Programlama, Veri Bilimi, Yeniden Örnekleme Yöntemleri, Anomali Belirleme, Keşifsel Veri Analizi ve Veri Görselleştirme
Oda: B261/1
Tel: +90 232 301 8604
e-mail: engin.yildiztepe@deu.edu.tr
Website: http://enginyildiztepe.netlify.app
Emine ÖÇAL
Araş. Gör.
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
Kategorik Veri Çözümlemesi, Yaşam Çözümlemesi, Regresyon, Uygulamalı İstatistik
Oda: B117
Tel: +90 232 301 85 55
e-mail: emine.ocal@deu.edu.tr

İstatistik Teorisi

Özlem EGE ORUÇ
Prof. Dr.
İstatistik Teorisi Anabilim Dalı Başkanı
İstatistiksel Çıkarım, Yoğunluk ve Dağılım Fonksiyonu Tahmini, Entropi ve Bilgi Teorisi, Çok Kriterli Karar Verme
Oda: B113
Tel: +90 232 301 8558
e-mail: ozlem.ege@deu.edu.tr
Aylin ALIN
Prof. Dr.
İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Kategorik Veri Analizi, Boyut Küçültme Teknikleri, Doğrusal Modeller, Yeniden Örnekleme Teknikleri, Sağlam Tahmin Ediciler
Oda: B004
Tel: +90 232 301 8572
e-mail: aylin.alin@deu.edu.tr
Tuğba YILDIZ
Prof. Dr.
İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
İstatistik Teorisi, Sıra İstatistikleri, Sıralı Küme Örneklemesi
Oda: B261/3
Tel: +90 232 301 8602
e-mail: tugba.ozkal@deu.edu.tr
İdil YAVUZ
Doç. Dr.
İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Sağkalım Analizi, Rakip Riskler, Karar Teorisi, Zaman Serileri
Oda: B115
Tel: +90 232 301 8556
e-mail: idil.yavuz@deu.edu.tr
Eda Gizem KOÇYİĞİT
Araş. Gör. Dr.
İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
Örnekleme ve Teorisi, Sistematik Örnekleme, Sıralı Küme Örneklemesi, Tahmin Edici Geliştirme, Bilgi Teorisi, Uygulamalı İstatistik
Oda: B104
Tel: +90 232 301 8551
e-mail: eda.kocyigit@deu.edu.tr

Olasılık Teorisi ve Süreçleri

Selma GÜRLER
Prof. Dr.
Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı Başkanı
Güvenilirlik teorisi, Yaşam zamanı analizi, Olasılık teorisi, İstatistiksel çıkarsama
Oda: B230
Tel: +90 232 301 8598
e-mail: selma.erdogan@deu.edu.tr
Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU
Doç. Dr.
Olasılık Teorisi ve Süreçleri Anabilim Dalı
Kategorik Veri Analizi, Sağkalım Analizi, Biyoistatistik, Regresyon Modelleri, İstatistiksel Çıkarsama
Oda: B151/2
Tel: +90 232 301 8562
e-mail: ozgul.vupa@deu.edu.tr

Risk Analizi

Burcu HÜDAVERDİ
Prof. Dr.
Risk Analizi Anabilim Dalı Başkanı
İstatistik Teorisi, Çok Değişkenli Dağılımlar ve Kopula, Bağımlılık Modellemesi, Zaman Serileri, Risk Analizi
Oda: B262/3
Tel: +90 232 301 8597
e-mail: burcu.hudaverdi@deu.edu.tr
Güçkan YAPAR
Prof. Dr.
Risk Analizi Anabilim Dalı
Risk Modellemesi, Sigortacılık, Zaman Serileri
Oda: B112
Tel: +90 232 301 8559
e-mail: guckan.yapar@deu.edu.tr
Hanife TAYLAN SELAMLAR
Dr. Öğr. Üyesi
Risk Analizi Anabilim Dalı
Zaman Serileri Tahmini, Sigorta ve Finans Matematiği, Aktüeryal Modelleme
Oda: B001
Tel: +90 232 301 8573
e-mail: hanife.taylan@deu.edu.tr
Pervin BAYLAN
Araş. Gör. Dr.
Risk Analizi Anabilim Dalı
Aktüeryal Modelleme, Sigorta Matematiği, Risk Analizi
Oda: B151/3
Tel: +90 232 301 8563
e-mail: pervin.baylan@deu.edu.tr

Uygulamalı İstatistik

Abdullah Fırat ÖZDEMİR
Prof. Dr.
Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı Başkanı
Dayanıklı İstatistiksel Yöntemler, Deney Tasarımı, Regresyon Analizi
Oda: B105
Tel: +90 232 301 8552
e-mail: firat.ozdemir@deu.edu.tr
Esin FİRUZAN
Prof. Dr.
Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
Çok Değişkenli İstatistik, Panel Veri Analizi, Zaman Serileri, Zaman Serileri Ekonometrisi, Eşbütünleşme Analizi
Oda: B151/1
Tel: +90 232 301 8561
e-mail: esin.firuzan@deu.edu.tr
Neslihan DEMİREL
Prof. Dr.
Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
Regresyon Analizi, Sıralı Küme Örneklemesi, Kayıp Veri Analizi, Uygulamalı İstatistik
Oda: B231
Tel: +90 232 301 8600
e-mail: neslihan.ortabas@deu.edu.tr
Begüm KARA GÜLAY
Araş. Gör. Dr.
Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
Sıralı Küme Örneklemesi, Makine Öğrenmesi, Uygulamalı istatistik
Oda: B117
Tel: +90 232 301 8555
e-mail: begum.kara@deu.edu.tr

Yöneylem Araştırması

Umay Zeynep UZUNOĞLU KOÇER
Prof. Dr.
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı
Stokastik Süreçler, Kuyruk Teorisi, Envanter Teorisi, Yöneylem Araştırması
Oda: B111
Tel: +90 232 301 8560
e-mail: umay.uzunoglu@deu.edu.tr
Ali Rıza FİRUZAN
Prof. Dr.
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Şebeke Analizi, Altı Sigma, Süreç İyileştirme, Hizmet Kalitesi
Oda: B114
Tel: +90 232 301 8557
e-mail: aliriza.firuzan@deu.edu.tr
Hanifi Okan İŞGÜDER
Öğr. Gör. Dr.
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Kuyruk Teorisi, Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırması
Oda: B103
Tel: +90 232 301 8550
e-mail: okan.isguder@deu.edu.tr
Özgür DANIŞMAN
Araş. Gör. Dr.
Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı
Stokastik Süreçler, Yarı-Markov Süreçleri, Saklı Markov Modelleri, Beklenti Maksimizasyonu Algoritması
Oda: B003
Tel: +90 232 301 8571
e-mail: ozgur.danisman@deu.edu.tr

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı

Uğur BİNZAT
Araş. Gör.
İstatistiksel Programlama, Veri Bilimi, Yeniden Örnekleme Yöntemleri
Oda: B151/3
Tel: +90 232 301 8563
e-mail: ugur.binzat@deu.edu.tr